Faciliteter

Faciliteter
Gimlinge Dyrekliniks faciliteter omfatter blandt andet:
  • Indlæggelsesfaciliteter til både hunde, katte og heste (3 bokse)
  • Operationsfaciliteter til både smådyr og stordyr
  • Digital røntgen
  • Laser
  • Transportabel røntgen
  • Ultralydsscanner
  • Tvangsboks til undersøgelse af heste
  • Laboratoriefaciliteter herunder blodprøveanalyser,
    bakteriologiske undersøgelser, gødningsprøver m.m.
Netdyredoktors nyhedsbrev Vi er en del af VetFamily, som står bag Netdyredoktor. Få nyheder om kæledyrs sundhed, symptomer og behandling.

Du modtager faglig information, tips og tricks og gode tilbud 2-4 gange om måneden. Nye abonnenter får en rabatkode på 10% til webshoppen.