Faciliteter

Faciliteter
Gimlinge Dyrekliniks faciliteter omfatter blandt andet:
  • Indlæggelsesfaciliteter til både hunde, katte og heste (3 bokse)
  • Operationsfaciliteter til både smådyr og stordyr
  • Digital røntgen
  • Laser
  • Transportabel røntgen
  • Ultralydsscanner
  • Tvangsboks til undersøgelse af heste
  • Laboratoriefaciliteter herunder blodprøveanalyser,
    bakteriologiske undersøgelser, gødningsprøver mm.
Tilmeld dig Netdyredoktors nyhedsbrev Vi er en del af VetFamily, som står bag Netdyredoktor.

Tilmeld dig Netdyredoktors nyhedsbrev og få nyheder om dyrs sundhed, tips til træning og masser af gode tilbud.